Boliden-logo

Nöjd kund på Rönnskär

På Rönnskärsverken i Skelleftehamn fortsätter uppdragen att rulla på utifrån det serviceavtal som finns med Boliden. I snitt håller uppdraget ungefär 15 yrkesarbetare sysselsatta och just nu är det 18 som jobbar på plats därute. Contractors platschef Peter Lundqvist berättar:

– För oss är det så klart bra att ha ett kontinuerligt uppdrag som sysselsätter många av våra medarbetare. Det är mycket byggservice som krävs där, framför allt i form av betongreparationer som utförs konstant eftersom betongen är så hårt utsatt.

Förutom serviceuppdragen utför Contractor även en del nybyggnation på Rönnskär. Just nu bygger man till exempel en ny tvättplatta och sedimenteringsbassäng för tvätt av lastbilarna efter att de har tippat sitt avfall.

– Det är inget jättejobb egentligen, även om allting blir lite krångligare när det är 350 meter under jord och en tre kilometer lång ramp att köra ner på, säger Peter Lundqvist.