Miljardmålet nåddes redan 2019

Contractor har nått en milstolpe i koncernens historia och spräckt miljardgränsen i omsättning, enligt de preliminära siffrorna kommer koncernen att omsätta 1 037 Mkr, och då är inte ens omsättning i intressebolagen Ski Lodge, Brasvärme i Norr och Maskinhuset inräknade.

– Vi har redan i år nått det gamla målet som var satt till 2024 och det känns mycket glädjande. Tittar vi på enskilda orter så har Lycksele haft en fantastisk omsättning på ca 100 miljoner kronor vilket är en väldigt betydande del av den marknaden, i Hemavan imponerar vi med 74 miljoner och Contractor Mark har etablerat sig ordentligt och ökat sin omsättning till 81 miljoner kronor, säger Anders Lundkvist, koncerncontroller.

Han tror att vinsten av ramavtalet avseende Region Västerbotten kommer att ge Umeå en ordentlig skjuts till nästa årsbokslut.
– En annan glädjande post är att Jörnträhus går med vinst, säger Anders.

Hur stor koncernens vinst blir för verksamhetsåret 2019 var inte klart vid tiden då den här nyheten skrevs.