Medarbetarundersökning visar på engagemang

Contractors genomför årligen en medarbetarundersökning och årets resultat har kommit. I år hade undersökningen ett extra fokus på frågor kring medarbetarnas engagemang och hela 94 % svarade att de är starkt engagerade i sitt arbete. 84 % tycker att deras arbete är inspirerande och att 91 % är stolta över sitt arbete. Det starka engagemanget som genomsyrar organisationen märktes inte minst i arbetet med fördelningen av julgåvor till lokala organisationer, likaväl som i det dagliga arbetet. Det här resultatet är vi oerhört stolta över i bolagets ledning.