Många kubik betong till Rönnskär

Många kubik betong till Rönnskär

Uppdragen åt Boliden ute på Rönnskärsverken rullar på som tåget. Under juni har det varit allra störst fokus på gjutningsarbetet för den nya slaggkrossen. Härom veckan gjöts 430 kubik för slaggkrossens platta och ytterligare 396 kubik för den övre delen. Arbetet fortsätter med att gjuta bland annat alla fundament och totalt är det 1 800 kubik som ska gjutas – minst!

– Det kan faktiskt bli ännu mer, vi vet inte exakt för tillfället. De har ändrat storleken på fundamenten eftersom de från början inte hade räknat med bland annat vindlaster. Enligt tidplanen ska vi vara klara i september, men det bygger på att vi har handlingarna klara i rätt tid, berättar Contractors platschef Peter Lundqvist.