Lyckad pålning med 200 granstammar

I Lycksele pågår ett stort markjobb på lasarettsområdets och Contractor Mark har slitit hårt med den tidiga och djupa tjälen. Det blev inte lättare när marken visade sig bestå av myrmark och torv – långt ifrån idealiska förhållanden att dra VA-ledningar i. Lösningen blev en innovativ pålning med granstammar.

– Vi trycker ner trädstammarna med grävmaskinen och lägger en geotextil ovanpå där vi fyller på med en grusbalk. Hela konstruktionen bärs då upp av granpålarna. Det här var då inget som jag varit med om tidigare, men vi har jobbat som ett lag och hittat en väg framåt, säger Daniel Lundmark, projektingenjör på Contractor Mark.

Lösningen togs fram av en geotekniker varefter det anlitades en lokal skogsentreprenör som i skrivande stund levererat 200 utvalda trädstammar.