Klartecken för nytt projekt i Lycksele

Contractor Lycksele har skrivit avtal för en tillbyggnad av kommunens återvinningscentral, som ska stå klar i september 2020. Just nu pågår projekteringen för fullt och i dagarna sätter markarbetet igång. Tillbyggnaden är på 100 m2 och inkluderar omklädningsrum, konferensrum och två kontor, plus ventilation och bergvärme.