Kapell från 1864 har fått nytt spåntak

Contractor har bytt spåntak på kapellet i Bjuröklubb. Arbetet har skett i samråd med Skellefteå museum och under speciella förutsättningar, då kapellet står vid havet i en blåsig miljö.
– Ett kul och annorlunda projekt, inte varje dag vi lägger spåntak, säger Torbjörn Israelsson, arbetschef.

Bjuröklubb är ett av Skellefteåregionens populäraste utflyktsmål: ett vackert naturreservat med en lång historia. Kapellet byggdes 1864, drivs av Bjuröklubb kapellförening och rymmer ungefär 200 personer. Det är ett fiskekapell, har högt kulturhistoriskt värde och berättar om fiskarnas liv förr i tiden. Innan näten skulle läggas ut för natten samlades man i kapellen för bön och under vintrarna förvarades näten där. Byggnaden har ett valmat tak – takfall på alla fyra sidor – vilket inget annat kapell i Västerbotten har.

– Vi har lagt spåntak på Lövånger kyrkstad tidigare, men det här var knepigare. På grund av den hårda vinden var en av snickarna hela tiden tvungen att hålla i spånet medan den andre spikade. Annars skulle spånen ha flugit ut i havet, berättar Torbjörn Israelsson.

Tomas Boström och Markus Lindholm har varit Contractors snickare på plats. De lade de totalt 10 000 spånen under två och en halv vecka. Sedan har de också tjärat taket två varv, det tog nästan två veckor.
– Utöver den hårda blåsten så har det varit fint väder och jobbet har gått enligt tidplan. Vi har också haft en bra dialog med Skellefteå museum och antikvarien under projektet, säger Torbjörn Israelsson.