Jörnträhus trappar upp utvecklingsarbetet

På Jörnträhus har det nyligen påbörjats ett arbete med att identifiera hur processerna i produktionen kan utvecklas för att nå bolagets långsiktiga mål om att omsätta 200 miljoner kronor 2024. Till sin hjälp har man tagit av konsultbolaget iTid, som är experter inom logistik och flöden.
– Vi hade hört mycket gott om iTid och de har nu intervjuat en del folk hos oss, både inom produktion, ledning, sälj och projektering, för att få en bild av hur det ser ut. Dessutom tittar vi tillsammans på hur andra företag har gjort och har haft workshops där vi försökt ringa in de trösklar som vi själva behöver komma över, berättar Jörnträhus vd Mikael Lindberg.

Nästa steg i arbetet blir att göra metodstudier, där flödena ska ses över för att hitta eventuella tidsläckage och att se vilka effekter det skulle få om vissa moment gjordes annorlunda.
– Vi behöver få ut mer av produktionen och ett eventuellt nästa steg skulle kunna vara att införa skiftform. Vår största utmaning nu och framöver är att uppnå den projekteffektivitet vi vill ha, som ger oss möjlighet att uppnå det ekonomiska resultat vi eftersträvar. Vi har sålt fantastiskt bra, men måste se till att utveckla processerna ytterligare, säger Mikael Lindberg.

Jörnträhus har vuxit fort och har sedan början av 2021 mer än dubblerat antalet anställda inom produktionen till att vara 53 personer. Nu har man dessutom gjort klart med Mariana Engman, som efter nyår ansluter till organisationen efter 15 år på WSP.
– Mariana har en bakgrund som konstruktör och uppdragsledare inom WSP och kan både betong, trä och stål. Hon får en klassisk byggprojektledarroll, som är en helt ny tjänst hos oss där hon ska ansvara för att följa projektet från dess att det är sålt till att det är levererat och klart. Det kommer att kräva bland annat god dialog med kunden, koll på att vi levererar rätt material i rätt tid och att bevaka ekonomin i projektet, säger Mikael Lindberg.