Inflyttning i miljösmarta radhus

Den 29 april är det inflyttning i de 18 miljösmarta radhusen i Falkträsket utanför Skellefteå, ett bostadsprojekt som Contractor genomfört i egen regi. Alla hus är utrustade med solceller och laddstation för elbil. Bostadsköparna har också fått chansen att sätta sin egen prägel på husen genom att göra en rad tillval, bland annat när det gäller kök, kakel, golv, färg på väggarna och hur rumsfördelningen ska se ut på övervåningen.

– Det har varit ett ovanligt varierat byggprojekt eftersom alla hus ser olika ut invändigt, säger Johan Marklund, platschef på Contractor.

Projektet inleddes med att Contractor i december 2020 förvärvade fastigheterna Jenkan 1 och Lambadan 1 vid Falkträsket. Våren 2021 påbörjades bygget av de 18 radhusen – prefabricerade hus från Jörnträhus – som är fördelade på fyra huskroppar. Varje hus har fyra rum med en total boendeyta på 105 m2.

Contractor har hållit tidplanen men tyvärr drabbats av att många leverantörer lider av leveransproblem. Därför finns till exempel inte ordinarie frånluftvärmepumparna som försörjer lägenheterna med ventilation, värme och varmvatten. Leverantören av frånluftvärmepumparna har i omgångar aviserat förseningar. Orsaken är främst den globala halvledarbrist som råder i pandemins spår. Sex av arton frånluftvärmepumpar är installerade vid inflyttning och i övriga av husen är det installerat provisoriska varmvattenberedare, frånluftsfläkt och portabla värmeelelement.

– Det här innebär att vi måste få ett interimistiskt slutbesked från Skellefteå kommun och självklart omaket att senare installera den permanenta lösningen. Det har varit ett hattigt projekt på grund av leveransproblemen. Eftersom vi fått nästan en leverans om dagen sedan i höstas har snickarna tvingats hoppa mellan husen i den takt det kommit material. Mycket beror på pandemin, försenade leveranser på grund av den ställer till det och kommer fortsätta göra det ett bra tag till. Men det är ingenting vi kan göra något åt tyvärr, säger Johan.

Han tror att de personliga och miljösmarta radhusen från Jörnträhus vid Falkträsket kan få många efterföljare.

– De tar ju lite längre tid att färdigställa eftersom det är mer jobb med varje hus när det finns chansen att göra så många tillval. Men slutresultatet blir toppen och jag tror kunderna blir nöjda. Att både kunna göra huset unikt efter sin egen smak och ha miljösmarta lösningar i det känns rätt i tiden. Sedan gäller det ju för oss som leverantörer att kunna ta betalt för det extrajobb som det leder till.