Hattrick i nya Sundsvalls-projekt

Hattrick i nya Sundsvalls-projekt

Contractor Sundsvall har precis rullat igång tre olika projekt av rätt varierande karaktär. På södra Alnön strax utanför stan ska Kunskapsakademin komplettera nuvarande verksamhet för årskurserna 4-9 med verksamhet även från förskoleklass till årskurs tre. Contractor har uppdraget att docka ihop färdiga bodar med den befintliga skolbyggnaden, för att utöka skolans lokaler.

Dessutom ska en innergård förses med tak i plåt och sidopartier i glas samt en ny entré, för att skapa en ny samlingsyta för eleverna. I uppdraget ingår även att fräscha upp ytskikt och att bygga ut matsalen. Projektet ska till viss del vara klart till skolstarten hösten 2021 och totalt handlar det om en affär på i storleksordningen 11-12 miljoner kronor.

Ett annat nystartat projekt är arbetet med att bereda plats för en ny transformator på aluminiumfabriken Kubal. För Contractors del innebär jobbet rivning och sedan gjutning av fundament och en större oljegrop. Budgeten ligger på strax under 2 miljoner kronor och projektet ska vara klart till midsommar.

Dessutom bygger Contractor nya omklädningsrum åt Friskis & Svettis i Sundsvall, samt genomför förändringar i entrén som gör det möjligt för gymmet att vara tillgängligt dygnet runt.