Handlingskraft kan lösa bostadsbristen

Nya stora etableringar med Northvolt i spetsen ställer krav på att bostadsbyggandet i Skellefteå kommer igång på allvar. Och det snabbt! Därför gör Contractor allt som går för att vara en möjliggörare i den processen. Ett litet men ändå väldigt bra exempel på det är de lägenheter som Contractor förhoppningsvis ska få bygga i kvarteret Röllekan 3 på Morön. Skellefteå kommun släppte marktilldelningen till Contractor, under förutsättning att bygglovshandlingarna fanns hos dem inom en vecka, vilket de givetvis gjorde. Bygglovsprocessen pågår just nu och tanken är att bygga ett radhus från Jörnträhus med fyra bostadsrättslägenheter, likt det som tidigare har byggts i kvarteret Möjligheten i Skellefteå.