Peter Gyllenberg har åter tagit plats i sitt gamla kontor som KMA-chef efter utflykten på ett år till Skellefteå Kraft.

– Jag tyckte att jag hamnade för långt från verksamheten hos Skellefteå Kraft, det var något jag saknade från Contractor. Det är också en bredare roll att arbeta som KMA, på Skellefteå Kraft var det bara inriktning mot kvalitet. Och så saknade jag kollegorna förstås, säger Peter.

Nu står det på agendan att göra en genomlysning av organisationen med fokus på processäkring och projektstyrning i samtliga bolag.

– Jag ska sätta mig in i hur de jobbar och hjälpa till att systematisera avvikelser och uppföljningar så att det inte upprepas. Tanken är att beta av alla bolagen så snabbt som möjligt. Det känns bra att få bidra här igen, jag upplever att finns en stor efterfrågan på det stöd vi inom KMA kan ge till alla som är duktiga på att bygga och finns i produktion, säger Peter.

Välkommen hem, Peter!