Ny grävmaskin på Contractor Mark

Hållbar bränslesatsning på Contractor Mark

På Contractor Mark jobbas det aktivt med hållbarheten i verksamheten, både vad gäller drivmedel för maskinerna och sättet som man jobbar. Nu har bolaget fått certifikat för att köpa HVO 100 för att tanka maskinerna med istället för diesel. Det fossilfria och förnybara bränslet HVO 100 finns i begränsad mängd och certifikatet gäller halvårsvis. Dessutom har Contractor Mark bytt ut en gammal grävmaskin mot en ny.

– I vissa entreprenader krävs det en viss miljöklass för att möta kraven i upphandlingarna, men våra övriga maskiner ligger på rätt sida gränsen. Det är ju en bränsletung bransch som vi verkar i och satsningen på HVO 100 är ett led i vår omställning. Vi lär oss mer dag för dag och är övertygade om att vi alla måste bidra. För oss handlar det både om drivmedel och maskiner, men även om att till exempel återvinna material mellan våra egna projekt och minimera transporterna, säger Contractor Marks vd P-A Wass.