Fundamentprojekt i Vemdalsskalet

I augusti startar Contractor Sundsvall upp arbetet med att gjuta fyra brofundament till en skidbro i Vemdalsskalet. Bron blir åtta meter bred och 24 meter lång och under löper en vägbana. Beställaren är Härnösand Schakt och Trädgårdsanläggningar.