Försiktig ljusning av råvarupriserna

Under pandemin har byggbranschen sett både hur priserna på råvaror rusat i väg och tillgången strypts. Vi tog ett snack med Urban Forssell som är inköpsansvarig för att ta reda på det aktuella läget och han kan ge rätt så lugnande besked.
– Det som är glädjande är att vi inte har någon direkt bristsituation och prisnivåerna har stabiliserat sig och vissa material har till och med gått ner lite i pris. Men läget är osäkert med vad som händer på framförallt trä-, stål-, och plåtprodukter, säger Urban.

Plastmaterial som till exempel cellplastisolering är något som gått ner i pris ganska tydligt. Priserna på sågade trävaror var som högst i april och maj, sedan föll det något under sommaren och under hösten har det vänt uppåt igen. Kurvan för stål ser likadan ut.
– Jag fick en uppgift om att trä stigit med 116 procent på ett år och det är inte sunda priser, det är för högt. Nu fick vi faktiskt en prisjustering nedåt med cirka 15 procent men vi pratar ändå om en dubblering från fjolårets siffror, säger Urban.