Förnyat förtroende hos Lycksele kommun

Contractor har tecknat ett nytt byggserviceavtal med Lycksele kommun. Ramavtalet som är på 2+1+1 år omfattar uppdrag av servicekaraktär och mindre ombyggnationer, och beräknas sysselsätta två medarbetare under avtalstiden. Contractor har haft ett ramavtal för samma typ av tjänster under närmare tio år i Lycksele, men tidigare i år gjordes en ny upphandling som Contractor även denna gång tog hem.