Fokus på arbetsmiljö

Arbetet med att vidareutveckla arbetsmiljöerna på Contractor pågår kontinuerligt, med en rad insatser som ska främja säkerheten på de olika arbetsplatserna. Till exempel ska det göras en översyn av kontorsetableringarna på koncernens olika projekt.
– Vi kommer att åka ut och göra riskbedömningar av kontorsetableringarna, för att säkerställa att även arbetsmiljöerna för våra tjänstemän följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och våra egna rutiner enligt Povel, berättar Contractors arbetsmiljöingenjör Thomas Mannberg.

Det har redan genomförts en översyn av alla dokument som rör arbetsmiljö, där mallar har arbetats om för att göra dem enklare och mer användarvänliga.
– Dessutom har vi sett över de ordnings- och skyddsregler som gäller både oss själva och våra underentreprenörer, samt vilka konsekvenser det får om reglerna inte följs. Vi har lagt till riktlinjer för bland annat stegar, bockar och arbetsplattformar, berättar Thomas vidare.