Flera projekt på Skellefteå lasarett

Contractor har flera olika projekt igång på Skellefteå lasarett, varav flera är riktigt stora. Pågående uppdrag är byte av yttertak på byggnad 117, 118 och 207 och nybyggnation av kontor till administration i byggnad 145. Ögonmottagningen ska byggas om och nya fläktrum tillskapas. Utöver projekten utför Contractor dagligen ett antal mindre byggserviceuppdrag på Skellefteå lasarett.

Inom kort påbörjas ett nytt projekt med en ombyggnad av huvudentrén och rivning av lasarettets allra äldsta delar för att ge utrymme åt en helt ny byggnad.