Fastighetsförvärv förstärker satsning i Hemavan

Contractor har under flera års tid haft en drivande roll inom Hemavans utveckling. Hittills har det främst handlat om byggprojekt som bidrar till ortens expansion, men nu gör bolaget även ett strategiskt viktigt förvärv av den så kallade Meca-fastigheten i centrala Hemavan.

– Vi vill utveckla hela Norrland och eftersom vi tror starkt på Hemavan vill vi bidra även i rollen som fastighetsägare på orten, säger Contractor Hemavans vd Albin Holmberg.

Fastigheten Björkfors 1:1089 byggdes 2017 och ligger precis intill flygplatsen i Hemavan, med ca 1 000 kvm som i dag är fördelade på lika delar butiksytor och verkstadslokaler. Eftersom det är en relativt nybyggd fastighet finns det just nu inga planer på ombyggnationer och befintliga hyresgäster påverkas inte av ägarbytet.

– Alla lokaler är tillsatta med bra hyresgäster som vi gärna behåller, så där kommer inga förändringar ske i närtid. Vi vill fortsätta vara en bra hyresvärd och månar om att bidra till ett lokalägt fastighetsbestånd i Hemavan, berättar Åsa Jonsson som är fastighetsansvarig inom Contractor-koncernen.

Positiv kraft som skapar arbetstillfällen

Tomten är på 8 000 kvm och det finns byggrätt för mer än de 1 000 kvm som just nu är bebyggda, men det finns ännu inget bestämt om och i så fall hur detta ska tas tillvara. Däremot är förvärvet ett viktigt steg på vägen i Contractors långsiktiga strategi:

– För oss handlar det inte bara om förvaltning, utan vi ser det som en del i en långsiktig utveckling. Vår målsättning är att vi 2024 ska omsätta 100 miljoner kronor i Hemavan och då gäller det att ge oss själva förutsättningar att nå dit. Både genom de nybyggnationer som vi förverkligar och i rollen som fastighetsägare med stark lokal förankring. Hemavan är en av många viktiga norrländska orter som vi vill utveckla genom att bidra positivt till såväl expansion som arbetstillfällen, säger Albin Holmberg.

För mer information, kontakta

Albin Holmberg, vd Contractor Hemavan
Tel: 010 – 130 78 30
E-post: albin.holmberg@contractor.se

Åsa Jonsson, fastighetsansvarig Contractor
Tel: 010 – 130 78 11
E-post: asa.jonsson@contractor.se