Ett tydligare varumärke för Jörnträhus, en del i koncernen

Jörnträhus, som är en del i Contractor koncernen, har under hösten gjort ett arbete med att förtydliga sitt varumärke, dvs vad bolaget står för och för vilka man ska vara det bästa valet, detta har även resulterat i en uppdaterad visuell identitet. Ett likande arbete gjordes av oss på Contractor för ett drygt år sedan, med syfte att bli tydligare för våra intressenter genom att sätta ord på vad som är unikt med oss och vad våra drivkrafter består av.

Inom Jörnträhus är arbetet precis avslutat och det går att konstatera att det inom bolaget finns en oerhört stor kunskap, engagemang och en stor dos passion för hus, och stolthet över orten Jörn. Husen står sig väldigt starka i den tuffa konkurrens som finns på marknaden. Och då pratar vi både om Jörnträhus som fritidshustillverkare, men lika mycket om Jörnträhus som leverantör av prefabricerade byggdelar och färdiga huskoncept även för en professionell målgrupp.

Vid årsskiftet lanseras den nya katalogen med hela 13 nya husmodeller och ett nytt fräsch utseende.
Gå in och kolla på hemsidan redan nu!

Läs mer om Jörnträhus på deras webb »