Engagerade diskussioner på Enprocentaren

Contractor har genomfört diskussionsdagen Enprocentaren på alla sina orter. Under träffarna har hela företaget – ledning, tjänstemän och yrkesarbetare – diskuterat koncernens affärsprocesser, attityder, arbetsmiljöfrågor och mål.

– Det har varit väldigt bra diskussioner. Bra engagemang och många idéer om hur vi kan bli ännu bättre. Vi har bland annat pratat en hel del om vikten av planering och kommunikation, säger Albin Holmberg, vd för Contractor i Lycksele och Hemavan.

Idén om Enprocentaren kommer från koncernchefen Fredrik Andersson och bygger på tanken att om alla medarbetare blev en procent bättre på sina arbetsuppgifter skulle det ge stor effekt för Contractor.

– Vi har gjort liknande övningar tidigare där alla medarbetare varit med, men då har det mer handlat om information. Nu har fokus varit på diskussioner, säger Albin Holmberg.

På träffarna delas deltagarna in i fyra blandade grupper – ledning, tjänstemän och yrkesarbetare – som roterar. De fyra områden som diskuteras är: mål och framtid, hur vi är mot varandra, kvalitet och arbetsmiljö och från ax till limpa (hur hela processen i ett projekt ser ut, från start till mål). Totalt kommer runt 40 olika grupparbeten genomföras på Contractors olika platser i Norrland i samband med Enprocentaren.

– Utöver de förslag och idéer som kommer fram i diskussionerna är det här givetvis också väldigt bra tillfällen att bygga lag och skapa förståelse för varandras olika roller. Enprocentaren är även ett led i att vi arbetare aktivare mot tydliga mål och träffarna kan förhoppningsvis bidra till att alla ser att de är viktiga delar i det stora pusslet som Contractor är, säger Albin Holmberg.