Dubbla jobb i Renström för Contractor Mark

Just nu arbetar Contractor Mark med schaktarbeten för betongfabriken som ska byggas i Renström och leverera betong till Bolidens gruvor. Dessutom har man fått ett uppdrag av Boliden (Infrastruktur betongfabrik), som ska utföras i anslutning till betongfabriken. Projektet består av att anlägga en bassäng och pumpstation och ca 400 m tryckvattenledning som skall förse betongfabriken med vatten. Det skall även byggas en ny infartsväg till gruvområdet. Totalt i bägge projekten är det ca 20 000 m3 som skall schaktas och ca 20 000 ton grusmaterial som skall köras in. Sammantaget handlar det om projekt på cirka sju miljoner kronor.