“Det är ju en utmaning att riva upp 1 900 kvm tak mitt i vintern”

För Contractor Skellefteå fortsätter projekten på lasarettet att rulla på för fullt. I julas avslutades takprojektet på byggnad 118, efter ungefär ett års arbete. Contractors platschef Michel Edberg berättar:
– Totalt omfattade projektet 2 400 kvm takyta plus väggytor, där vi rev hela fläktvåningen och byggde upp på nytt med rätt lutning på taken. Tidigare var taken inåtlutande med takbrunnar i mitten, men konstruktionen i kombination med att det var papptak gjorde att de drabbades av sprickor och läckor. Nu lutar taken utåt och utförda i bandtäckt plåt istället. Dessutom är både väggar och tak tjockare än tidigare, med bättre u-värden som leder till energibesparingar.

När byggnad 118 stod klar påbörjades arbetet med byggnad 117, där samma typ av uppdrag ska genomföras på inåtlutande tak med en totalyta på 1 900 kvm. Däremot kommer man att använda sig av förfinade tillvägagångssätt och tekniker, baserat på tidigare erfarenheter.
– På byggnad 118 rev vi och byggde upp med blockelement i väggar och tak, medan vi på byggnad 117 bygger på lösvirke utanpå den befintliga konstruktionen. Det är mycket installationer i fläktutrymmena och för att slippa röra insidan väljer vi att bygga på istället den här gången. Dessutom bygger vi ut fläktrummet med 100 kvm, eftersom ventilationen ska byggas ut med ett nytt fläktaggregat som ska tas in, berättar Michel Edberg.

Projektet ska vara klart under senare delen av hösten 2021 och Contractor har 6-7 medarbetare på plats. Michel Edberg är mycket positiv till hur arbetet har flutit på:
– Det har funkat väldigt bra och även våra uppdragsgivare är nöjda. Det är ju en utmaning att riva upp 1 900 kvm tak mitt i vintern, men väderskyddet har fungerat väldigt bra i det här projektet och det har inte blivit några vattenskador. Eftersom vi har IVA rakt under oss är vi väldigt glada över att inte skapa problem för dem mitt under pandemin.