Contractor Mark har vunnit två stora upphandlingar

Contractor Mark i Skellefteå har vunnit två stora upphandlingar, som ger fleråriga avtal med Skellefteå Kraft respektive Skellefteå kommun. Avtalet med Skellefteå Kraft gäller markarbete för utbyggnad av fjärrvärme, medan avtalet med kommunen rör kvartersområden och där är det ett ramavtal på 3 + 1 + 1 år.

Avtalet med Skellefteå Kraft gäller markarbete för utbyggnad av fjärrvärme. Det är ett avtal med årlig förlängning upp till 5 år som väntas ge jobb åt tre till fyra grävgäng. Det största delprojektet 2022 blir en ny kulvert från pannan på Kågesågen till pannan i centrala Kåge vid badet men även anslutningar till fastigheter runt om i kommunen är på gång.

– Det blir mycket jobb, så det känns riktigt bra att vi vann upphandlingen, säger Per-Anders Wass, vd för Contractor Mark.

Avtalet med Skellefteå kommun gäller kvartersområden och där är det ett ramavtal på 3 + 1 + 1 år. Avtalet bygger på en utökad samverkan med beställaren. Det består av en projekteringsfas och en utförandefas. De två första delprojekten blir i Kåge där vi ska gå i gång med projekteringen inom kort för att kunna börja med VA-arbetena under hösten.

– Vi har jobbat en hel del med både Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun genom åren och det brukar alltid vara givande samarbeten. De nya avtalen ger oss en stabilitet över flera år.