Skip to main content

Contractor Mark bygger nytt ställverk åt Skellefteå Kraft

Contractor Mark har blivit tilldelade entreprenaden att bygga ett nytt ställverk på Jonvägen åt Skellefteå Kraft. Projektet ska utföras i partnering-form, vilket innebär att Skellefteå Kraft och Contractor Mark tillsammans ska lösa uppgifter i ett öppet samarbete i en gemensam organisation.

– Vi ska bidra med våra erfarenheter och vårt kunnande för att åstadkomma bästa möjliga helhetslösning av projektet, säger David Andersson, projektchef.

Bakgrunden till det nya ställverket är att Skellefteå Kraft Elnät ser ett behov av att bygga en ny transformatorstation på det som kallas Skellefteå Site East. Detta i samband med I med ett flertal större etableringar i området. De närliggande stationerna i Hedensbyn och Furunäs bedöms inte kunna leverera önskad effekt för de anslutningar som Skellefteå Kraft tror ska göras.

Entreprenaden är uppdelad i två faser. Fas 1 innebär projektering och kalkylarbeten som kommer mynna ut i gemensamt framtagna bygghandlingar, samt spikad riktkostnad och produktionstidplan.

Fas 2 utgör produktionsfasen där Contractor Mark även kommer att upphandla underentreprenörer och materialleverantörer för att uppnå den kostnadseffektivitet och kvalitet som Skellefteå Kraft vill ha.

Projektet startar nu i september, kommer att sysselsätta mellan 8 och 12 Contractor-medarbetare – lite beroende på var bygget befinner sig i tid – och väntas vara helt klart i juni 2023.