Contractor landar prestigefyllda rekryteringar

Med målsättningen att bli Norrlands ledande byggföretag fortsätter vi att utveckla vår organisation. Under första halvan av 2020 anställs ett antal medarbetare som ska förstärka alltifrån HR till koncernens övergripande projektstyrning.
– Strategiskt är det här oerhört viktiga rekryteringar. Tillsammans bidrar de till den helhet som är en förutsättning för att vi ska nå våra mål, säger koncernchef Fredrik Andersson

Contractor har redan ökat antalet anställda rejält de senaste åren. Dagens drygt 400 anställda ska enligt planen vara uppe i hela 1 000 personer till år 2024, både genom nyrekryteringar och förvärv av bolag på fler norrländska orter.
Sedan i början av året finns Kim Eklund på plats som mättekniker på Contractor Mark, en ovanlig och viktig kompetens. I februari anställdes Lena Forsgren som HR- strateg, efter att ha anlitats av koncernen som konsult inom HR-frågor under flera år. Med tanke på Contractors planerade tillväxt är det också en tjänst som kommer att vara betydelsefull för möjligheterna att utvecklas i önskad takt.

Eftertraktad projektchef
En av de nyaste anställningarna är Johan Wikström, som sedan 9 mars är koncernens nye projektchef efter att ha jobbat många år inom NCC. Med sin erfarenhet från framför allt större nyproduktioner ses han inom Contractor som en mycket prestigefylld rekrytering.

– De ambitiösa framtidsvisionerna var en av de saker som lockade med att komma till Contractor. Man vill verkligen framåt och det finns en tydlig målbild på hur det ska ske. Dessutom tror jag att framtiden är ljus i regionen, med stora investeringar och satsningar som gör att det finns utrymme för tillväxt, säger Johan Wikström.

Fortsatt fokus på nollvision
I maj kommer dessutom ytterligare en förstärkning med bakgrund inom NCC. Då ansluter Thomas Mannberg som koncernens nye arbetsmiljöingenjör.
– Contractor har ju en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och för mig som arbetsmiljöingenjör är det naturligtvis inspirerande att företaget har stort fokus på just de frågorna. Jag tycker att branschen är på rätt väg och tillsammans med mina nya kollegor ska jag arbeta för att hitta rutiner och arbetssätt som fortsätter att göra arbetsplatsen säkrare, berättar Thomas Mannberg.

Målet är att bygga människor
Contractors koncernchef Fredrik Andersson ser mycket positivt på hur de senaste rekryteringarna påverkar möjligheterna att vara Norrlands ledande byggföretag:
– Det handlar ju om en helhet och att vara starka i varje del av kedjan. Nu gör vi ett antal strategiska viktiga rekryteringar som gör att vi kontinuerligt blir ännu starkare. När så här kompetenta och eftertraktade yrkesmänniskor väljer Contractor visar det dessutom vi fortsätter vara attraktiva på arbetsmarknaden. Förutom att bli ledande på vår norrländska hemmaplan har vi ju som mål att bygga människor och vill hela tiden utvecklas som arbetsgivare.