Nytt radhusområde vid Falkträsket

Nu står det klart att Contractor kommer att genomföra ytterligare ett bostadsprojekt i egen regi. Den här gången är det ett nytt bostadsområde med 18 radhus som ska byggas vid Falkträsket.

– För oss på Contractor känns det bra att kunna tillföra ytterligare bostäder till Skellefteås bostadsmarknad. Vi vet att det finns en stark efterfrågan och vill bidra aktivt till att snabba på utvecklingen, säger Contractors projekteringsansvarige Mats Håkansson.

18 prefabricerade radhus från Jörnträhus

Contractor har sedan tidigare förvärvat fastigheterna Jenkan 1 och Lambadan 1 vid Falkträsket och nu har bygglovet beviljats för att bygga 18 nyproducerade radhus fördelat på 4 huskroppar i området. Varje radhus har fyra rum med en total boendeyta på 105 m2 och är av samma modell från Jörnträhus som byggdes 2018 i kvarteret Möjligheten på Morö backe.

Lätt att göra rätt med solceller och laddboxar

Planen är att de nya radhusen redan vid inflyttning ska vara utrustade för att underlätta ett miljöanpassat och klimatklokt boende.

– Vår avsikt är att utrusta husen med solceller redan från början och vi tänker även placera laddboxar i carportarna, för att erbjuda en bekvämlighetsapproach vad gäller elbilar. Vill gärna ligga i framkant kring de här frågorna och göra det lätt att göra rätt som boende. Jag kan tycka att det är ganska aptitligt om du köper en ny bostad och har det här serverat. Dessutom kan vi göra det till en bra kostnad som är rimlig sett till den kvalitet som vi tillför och installationerna blir bättre än om de görs i efterhand, säger Mats Håkansson.

Ytterligare ett viktigt projekt i egen regi

De 18 radhusen kommer att säljas som bostadsrätter och inflyttning är planerad till våren 2022. Redan måndag den 15 februari kommer intresseanmälningar börja tas emot och tidigt i vår kommer förhandsbokningar att kunna göras. Det finns inget försäljningskrav för att radhusen ska börja byggas, vilket annars är vanligt. Mats Håkansson berättar:

– När vi har tagit oss igenom projekteringsprocessen kommer vi att börja bygga husen och kan garantera ett inflyttningsdatum.

Det nya radhusområdet vid Falkträsket är ytterligare ett projekt som Contractor driver i egen regi och som inkluderar flera av koncernens bolag.

– Vår ambition är att göra allt vi kan för att utveckla bostadsmarknaden på de orter vi är verksamma. Som lokala aktörer kan vi bidra med samma styrka och kvalitet som de allra största spelarna och vi gör det med den långsiktiga målsättningen att bygga ett levande Norrland, avslutar Mats Håkansson.

Läs mer om projektet på https://www.contractor.se/projekt/radhus-falktrasket-skelleftea/

För mer information, kontakta:

Mats Håkansson, projekteringsansvarig Contractor
Tel: 070-530 80 52
E-post: mats.hakansson@contractor.se