Studentbostäder

Contractor bereder mark för studenter

Skellefteå växer och en av de största utmaningarna är att hitta boende till både nyinflyttade som ska jobba i den växande industrin och stadens studenter. För att underlätta boendesituationen för just studenter kommer Skebo att ställa upp moduler för 220 studentrum i området kring Campus Skellefteå. De nya studentlägenheterna ska fördelas på två olika ytor på Campusområdet.

Utifrån det ramavtal som Contractor Skellefteå har med Skebo fick Contractor Mark uppdraget för grundläggning, samt dragning av vatten, avlopp och fiber. Och snabbt ska det gå, eftersom studentbostäderna måste vara klara när studenterna anländer till höstterminen. Markarbetet ska vara klart 1 juli och inflyttning sker 25 augusti.