Byske ska växa med 50 nya lägenheter

Contractor ser stora möjligheter med Byske – nu har man bett kommunen om mer byggbar mark och fått detta på Kammargatan öster om kyrkan. Här planeras för cirka 50 hyreslägenheter.
– Vi ska nu projektera fram en lösning för bostäder där vi ska söka bygglov och den processen startar vi upp efter helgerna. Vi ser fram emot att anta utmaningen att skapa fler bostäder i ett växande Skellefteå och det känns helt i utvecklingens riktning att nyttja de ytor som finns utanför centralorten, säger Mats Håkansson, projekteringsansvarig.

Sedan tidigare har Contractor köpt gamla kommunhuset i Byske med planen att förädla det till bostäder. Där väntar vi på att den segdragna processen med ny detaljplan ska bli klar, för att därefter kunna söka bygglov för projektet.