Bygma Umeå snart igång i nya butikslokaler

När Bygmas butik i Umeå brann ner i början av 2019 så hjälpte Contractor Umeå till med tillfälliga lokaler och fick i slutet av sommaren uppdraget att återuppbygga butiken på cirka 1 400 kvm.

Under hösten har grundläggningen färdigställts och nyligen gick projektet in i fas två, i och med att stommontaget påbörjades. Contractors team på arbetsplatsen har jobbat på fantastiskt bra och ligger helt i linje med tidplan. Vilket gör att den nya butiken beräknas stå klar i januari 2020.