Bygma etablerar i expansiva Hemavan – förstärker ortens utbud av byggmaterial

Nu står det klart att byggvarukedjan Bygma kommer att öppna upp sin första anläggning i fjällvärlden, placerad i den fastighet vi nyligen förvärvade i Hemavan.
– Vi vet att efterfrågan är stor och det känns även bra att kunna skapa arbetstillfällen som inte är säsongsbetonade i Hemavan. Dessutom skapas miljöfördelar med en byggvaruhandel i närområdet, säger Bygmas vd Peter Lindström.   

I början av april förvärvade vi den så kallade Meca-fastigheten i centrala Hemavan och tog över som fastighetsägare. Efter att en av de tidigare hyresgästerna drabbats av konkurs blev en lokal i fastigheten vakant, vilket öppnade upp en möjlighet för Bygma att flytta in.

– För oss på Contractor är det självklart positivt att kunna teckna ett långsiktigt hyresavtal med en så stabil hyresgäst som Bygma. Som fastighetsägare känns det bra att kunna bidra till att möta de behov som ortens expansion skapar, med fungerande logistik och flöden. Dessutom underlättar det vårt fortsatta arbete med att bygga och utveckla ett levande Norrland, när det kommer in en aktör som säkrar byggvaruhandeln på sikt även i Hemavan, säger Åsa Jonsson som är fastighetsansvarig hos oss på Contractor.

Behov av renodlad byggvaruhandel
Bygmas plan är att öppna upp i Hemavan under försommaren, efter att det gjorts vissa anpassningar av lokalerna för att möta Bygmas behov. Ambitionen är att bredda utbudet av byggmaterial för både näringsidkare och privatpersoner.

– Det investeras mycket i Hemavan just nu och vår bedömning är att det finns stor potential i den marknaden för en lång tid framöver. Vårt mål är att vara en stark aktör både i Norrland och övriga Sverige med anläggningar där projekten finns, oavsett om det handlar om Stockholm eller Hemavan. Vi vet att det har funnits ett behov av en renodlad byggvaruhandel som kan erbjuda och genomför den här etableringen i samförstånd med näringslivet i Hemavan, berättar Peter Lindström.

Etablering skapar sysselsättning
Samtidigt menar han att det finns fler fördelar som skapas med Bygmas etablering, kopplade till bland annat ökad sysselsättning och positiva klimateffekter:

– Till en början kommer vi att rekrytera fem helårsanställda medarbetare, vilket känns extra bra på en ort som Hemavan där många anställningar är begränsade till vintersäsongen. Det kan även uppstå behov av ytterligare medarbetare längre fram. Dessutom finns det tydliga miljöfördelar med att kunna erbjuda byggmaterial direkt på platsen, istället för att det ska krävas enskilda transporter för varje projekt som genomförs, säger Peter Lindström.