Boliden—en stabil uppdragsgivare

På Rönnskärsverken är behovet av Contractors tjänster fortsatt stort och arbetet handlar till stor del om underhållsarbete i form av betongjobb, men även en del större nybyggnationer. Det blev nyligen klart att Contractor ska gjuta en 1 200 meter lång tippkant nere på 300 meters djup, som skydd för de bilar som tippar restprodukterna ner i bergrummet för förvaring. Arbetet påbörjas i dagarna och kommer att pågå över sommaren.

– Vi både tror och hoppas att Boliden ska fortsätta beställa jobb av oss på Rönnskär, även om det finns en viss osäkerhet kopplad till situationen med corona som gör att ingen vet hur det kommer att utveckla sig, säger Contractors Torbjörn Israelsson.