Skip to main content

Bättre ekonomi 2023 än 2022

Gamla surdegar bubblar – men vi är likväl 10 Mkr bättre! Äntligen är vi förbi diverse IT-strul och har haft ett periodbokslut per 31/8.

Vi hade innan sommaren höga förväntningar på resultatet som delvis infriades. Totalt visar vi för perioden, januari till augusti, ett resultat om 12 Mkr. Vilket är cirka 10 Mkr bättre än samma period föregående år (+ 2 Mkr).

På den positiva halvan har vi Lycksele (+ 6 Mkr), Skellefteå (+ 10 Mkr) och Mark (+ 4 Mkr). Medan vi i Sundsvall fortfarande dras med ett antal gamla förlustprojekt, vilka befaras utvecklas i fel riktning (-10 Mkr).

Intäkterna för perioden ligger på ungefär samma nivå (720 Mkr) som föregående år (713 Mkr), och vad gäller EBIT (rörelseresultat) hamnade vi nu på 1,8 %, att jämföra med föregående års 0,7 %.

Anders Lundkvist, koncerncontroller