1800 meter åt Northvolt

Contractor Mark har blivit klar som en av entreprenörerna när två fjärrvärmekulvertar ska byggas till Northvolts nya batterifabrik i Skellefteå. Den totala sträckan för arbetet är på 1 800 meter och sträcker sig mellan värmeverket på Hedensbyn till batterifabriken i Bergsbyn. Arbetet inkluderar schakt, ledningsbädd och återfyll där rörläggning och svetsning görs av sidoentreprenörer. Arbetet beräknas starta i maj och vara färdigställt i september, under ledning av platschefen Johannes Jakobsson.