Contractor Fastigheter.

Kontakta oss

Koncernens eget fastighetsbolag äger fastigheter på samtliga orter där vi är verksamma. Anledningen till det är enkel. Vi har en oerhört stark tro på Norrland och vill själva äga de lokaler vi behöver för verksamheten. Dessutom vill vi finnas nära dig som kund och hyr ut en del av fastigheterna, både befintliga och nybyggda efter dina önskemål.

Koncernens fastighetsbestånd finns idag i Skellefteå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Lycksele och Hemavan. Vår starka lokalförankring har alltid varit en nyckelfaktor för oss på Contractor och att själva äga och förvalta fastigheter på samtliga våra verksamhetsorter visar att vi tror på vår del av världen. Norrland är vårt hem, helt enkelt.

MÅLET ÄR ATT UTÖKA GENOM NYBYGGNATION

Fastigheterna används både som verksamhetslokaler och kontor för de olika bolagen inom Contractor. Det totala fastighetsbeståndet uppgår idag till ett värde av cirka 200 miljoner kronor och den långsiktiga målsättningen är att beståndet ska fortsätta att öka. Det ska bland annat ske genom att bygga nya fastigheter, som förvaltas och hyrs ut av oss på Contractor Fastigheter till externa hyresgäster.

VI BYGGER OCH HYR UT

På våra olika verksamhetsorter äger vi även fastigheter för externa hyresgäster. Dessa hyr vi ut till företag och andra verksamheter på respektive ort, med Contractor Fastigheter som hyresvärd. Dessutom har du och ditt företag möjlighet att vända dig till oss när du är i behov av en helt nybyggd fastighet. Skulle det till exempel vara så att det inte finns lokaler orten som passar din verksamhet kan vi bygga en fastighet som är anpassad just för dig och ditt företag. Contractor Bygg tar då hand om hela kedjan, från markarbete till färdig byggnation, och Contractor Fastigheter blir din nya hyresvärd. Vi ser det som ett bra sätt att bygga upp en långvarig, trygg och nära relation med dig som kund.

LETAR DU LEDIGA LOKALER PÅ NÅGON AV VÅRA ORTER?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Åsa Jonsson
Fastighetsansvarig
Tel: 010 130 78 11
asa.jonsson@contractor.se

Här hittar du våra lediga lokaler.