Vattenverket i Hemavan

Arbetet med att bygga det nya vattenverket i Hemavan var ingen enkel match. Råvattnet som dras ur ett borrhål från tidigare entreprenad ligger cirka tre kilometer från själva vattenverket, vilket naturligtvis komplicerade själva dragningen i projektets inledande faser. Därefter har projektet flutit på enligt plan och nu är anläggningen i full drift.

I jobbet ingick bland annat en platsgjuten vattenreservoar, manöverrum och personalutrymmen med omklädningsrum, fikarum och labb.

Beställare: Storuman kommun
Projekt: Nybyggnation av ett vattenverk dimensionerat för större och stabilare vattenförsörjning.
Stad: Hemavan
Entreprenadform: Delad entreprenad tillsammans med Contub från Borlänge och Elteamet i Storuman.
Produktionsstart: 2019-06