Utveckling gamla kommunhuset Byske

Det gamla kommunhuset i Byske har en lång och lite brokig historia. Det har stått oanvänt i många år och sedan 2012 ägdes fastigheten av privata aktörer. De tidigare ägarna har emellertid inte tagit vara på byggnadens möjligheter, utan den har mer eller mindre fått stå och förfalla. Många Byskebor har reagerat på den övergivna tomtens negativa inverkan på närmiljön. Contractor ser stor potential i fastigheten som har ett helt fantatiskt läge vi älven i Byske och planen är att genom ombyggnad ta tillvara befintlig stomme och fasad.

Arbetet med att ta till vara på husets potential  är igång. Men exakt vad huset ska användas till är ännu inte bestämt, men troligtvis byggs det om för att inrymma ett stort antal hyresrätter. Contractor har lämnat in önskemål om detaljplanändring. Besked väntas under kvartal 1, 2021.

För mer information

Åsa Jonsson
010-130 78 11
asa.jonsson@contractor.se

Anmäl intresse

Fakta

Adress
Ringvägen 3 930 47 Byske
Visa på karta
Beräknat datum för inflyttning
Ej klart (beror på detaljplanändring och bygglovsförfarande)
Storlek
Ej klart.
Status projekt
Väntar beslut om detaljplanändring.