The Great Northern

Den kreativa smältdegeln The Great Northern i Skellefteå samlar sedan 2017 företag inom design, teknik, spel och kommunikation. Contractor ansvarade för hela ombyggnaden av fastigheten, som har uppmärksammats för sin spektakulära träarkitektur och bland annat har tilldelats miljöpriset Spiran för hållbart byggande. I ombyggnationen togs formerna i det befintliga huset tillvara och kompletterades med synliga trädetaljer både interiört och exteriört.

Beställare: Lorem Ipsum
Projekt: Nybyggnad av lagerhall
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2019-05