Parkeringshus Stuvaren

På Södra kajen i Sundsvall växer nya bostadsområden fram och i takt med det ökar behovet av parkeringsplatser i området. För att möta den ökade efterfrågan på parkeringsplatser fick Contractor som totalentreprenör uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus, placerat mellan järnvägsstationen och Inre hamnen. Parkeringshuset på Södra kajen är en utbyggnad av den befintliga huskroppen och rymmer cirka 450 parkeringsplatser.

Beställare: Sundsvalls kommun
Projekt: Nybyggnad av parkeringshus
Stad: Sundsvall
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2018-09
Arkitekt: Tyréns
Fotograf: Kristofer Lönnå