Northvolt älvsvattenledning

Contractor Mark fick uppdraget att förse Northvolts nya batterifabrik i Skellefteå med en älvsvattenledning från värmeverket. Vattenledningen är uppdelad på en tryckledning och en självfallsledning, med rör som mäter 800 mm i diameter. Det är den grövsta dimensionen som Contractor Mark någonsin har jobbat med. Med en vikt på 148 kg/meter väger varje 18 meter lång rördel hela 2 664 kg. Ledningssträckan är ca 1 700 m och innefattar både jord- & bergsschakt.

Beställare: Skellefteå Kraft
Projekt: Älvsvattenledning
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Produktionsstart: 2019-08
Fotograf: Jonas Westling