McDonalds

Grund- och markarbetet för McDonalds nya restaurang i Skellefteå var ett projekt som ställde extra höga krav på samordning, med ett stort antal aktörer på plats samtidigt. I uppdraget ingick bland annat grundläggning av restaurang, inre och yttre VA, parkeringar, drive-thru och grönytor. Totalt handlade det om 500 m2 grundläggning, 2500 m2 asfalt, 400 m2 plattläggning och 1500m2 grönytor.

Beställare: Food Folk Sverige AB
Projekt: Grundläggning vägrestaurang
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2019-04-16
Fotograf: Jonas Westling