LSS-boende Ersmark

Hösten 2020 påbörjades byggnationerna av ett nytt LSS-boende i Ersmark strax utanför Umeå. Huset byggdes med färdiga väggblock från vår koncernpartner Jörnträhus och stod klart i mars 2021. Boendet består av sex boendelägenheter samt personalytor och gemensamhetsytor.

Trots att bygget hade en omvänd ordning, där vatten och avlopp inte drogs in förrän strax innan slutbesiktningen så ser platschefen Magnus Prejner det som ett lyckat projekt och han är positivt inställd till att fortsätta bygga hus i färdiga väggblock:

– Blocken är smidiga att lyfta på plats, vilket är positivt eftersom vi snabbare får ett tätt hus. Dessutom är byggtiden lite kortare, med resursmässigt samma förutsättningar som om vi hade byggt allt på plats.

Beställare: Sehlhall fastigheter
Projekt: Nybyggnation
Stad: Ersmark, Umeå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2020-09
Fotograf: Jonas Westling