Kvarteret Lotsen

När kvarteret Lotsen byggdes i slutet av 1990-talet var det ett av de första höga trähusen i Sverige och faktum är att det var vi på Contractor som var med och byggde huset.

Huset var ursprungligen menat som ett kontorshus men har sedan 2011 stått tomt. Skellefteå är en växande stad och behovet av nya bostäder är stort, därför förvärvade Contractor Fastigheter Lotsen-huset med intentionen att bygga om lokalerna till bostadsrätter. Att huset dessutom är ett trähus är något som vi gillar av flera anledningar, men framför allt ur miljösynpunkt:

– För oss blir det lite av en cirkelslutning och självklart känns det bra att kunna ta tillvara ett så stort och attraktivt trähus. Hållbarhetsaspekten är extremt viktig för oss när vi bygger ett levande Norrland och då är det smart att återanvända just en träfastighet, eftersom den binder koldioxid under hela sin livslängd, berättar vår koncernchef Fredrik Andersson.

I juni 2020 påbörjades ombyggnationerna av kontoren som mynnat ut i femton nya lägenheter och i april 2021 var det inflyttning för de första lägenhetsägarna. Vi på Contractor tycker att det är fantastiskt att ta vara på redan befintliga byggnader och på så sätt skapa fler bostadsmöjligheter i Norrland.

Beställare: Contractor fastigheter
Projekt: Ombyggnation av befintlig byggnad
Stad: Ursviken, Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2020-06
Fotograf: Jonas Westling