Industrifastighet Söderäng

Den här fastigheten på Hammarängens industriområde vid Skellefteås södra infart kommer när det är färdigt under 2020 att inrymma butik, verkstad och lager på markplan och kontorslokaler på övervåningen. I uppdraget ingår alltifrån grundarbete, uppfyllnad av planer och detaljschakt för sulor, till schakt för el samt inre och yttre VA. Den totala byggnadsarean uppgår till ca 3000 m2, med hårdgjorda ytor på ca 7000 m2. Grundläggningen genomförs vintertid, vilket som regel medför speciella utmaningar i form av tjäle och snö.

Fotograf: Jonas Westling