Industrifastighet Söderäng

I oktober 2019 togs det första spadtaget för det nya handels-och kontorshuset vid den södra infarten till Skellefteå. Till en början var lokalerna tänkta som nya butiksytor till E-son Maskin men byggplanerna växte. I och med detta gick även Contractor Fastigheter in som fastighetsägare av byggnaden.

– Det finns kunder som vänder sig till oss för att de behöver hjälp med just lokaler. Vi har kunnandet, vi kan ta hand om hela kedjan. Från markarbetet, till bygget och så till sist fastighetsägandet. Det blir enkelt för kunderna att ta vår hjälp, berättar Åsa Jonsson, fastighetschef på Contractor Fastigheter.

I projektet har som nämnt flera delar av koncernen varit involverade. Contractor Mark ansvarade för markarbetet och där ingick alltifrån grundarbete, uppfyllnad av planer och detaljschakt för sulor, till schakt för el samt inre och yttre VA samt parkeringsplatser och asfaltsytor runt om byggnaden. Totalt handlande det om hårdgjorda ytor på ca 7000 kvadratmeter och arbetet genomfördes under vintern, vilket medförde vissa utmaningar med snö och tjäle.

Den färdiga byggnaden som har ett fantastiskt läge i utkanten av Skellefteå, lättåtkomligt och i direkt närhet till E4:an, stod klar i december 2020 och omfattar hela 6000 kvadratmeter fördelat på två plan. Förutom nya butikslokaler för E-son Maskin och Tidy Power sport inryms även Metso Outotecs kontorslokaler på övervåningen.

– Vi på Contractor Fastigheter vill ta vara på fina tomter och uppfylla våra kunders visioner genom att tillhandahålla fantastiska lokaler. Och när man ser hur fina lokalerna på Söderäng blev så kan jag känna att vi verkligen har lyckats, avslutar Åsa Jonsson.

Beställare: Contractor Fastigheter AB
Projekt: Nybyggnad av industrifastighet
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: Oktober 2019
Fotograf: Jonas Westling