Kraftstationen i Finnfors

Kraftstationen i Finnfors i Skellefteå ska helrenoveras. En renovering som är minst sagt komplex och till vilken vi behövt samla alla våra specialistkunskaper. Kraftstationen som etablerades 1934 ska efter att ha stått stilla i nio år börja producera el igen. Contractor ska ge den förutsättningarna.

– Vi visste ju inte vad som dolde sig under vattnet, fast när vi väl har fått komma igång har det flutit på riktigt bra tycker jag. Men det är inte ett speciellt enkelt uppdrag, utan det kräver sina hantverkare och det är mycket speciallösningar och platsbyggd form. Den gamla betongen har vattenbilats bort för att vi ska kunna förstärka byggnaden och grundläggningen, berättar Torbjörn Israelsson, arbetschef i Skellefteå.

Arbetet på kraftstationen har varit igång sen i våras och ska blir klart i november 2020.

Beställare: Skellefteå Kraft
Projekt: Helrenovering av kraftstation
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Delad entreprenad
Produktionsstart: Våren 2020
Fotograf: Jonas Westling