Engelska skolan

Contractor byggde delvis i om befintliga lokaler enligt Engelska skolans önskemål där en ny matsal byggdes samt ett stort tillagningskök för 1500 matgäster. Projektet innefattade även en mindre renovering av skolbyggnaden samt att ett nytt personalrum skapades på taket av det befintliga huset.  De stora glaspartierna ger byggnaden karaktär och bidrar med ett otroligt härligt ljus i lokalerna.
Förutom ovanstående så byggdes även ett helt nytt hus i 4 våningar med skolsalar, parkeringsgarage samt en fullstor toppmodern idrottshall på totalt cirka 5600m2.
Beställare: Hemfosa Fastigheter
Projekt: Ombyggnad av skola samt nybyggnation av parkeringsgarage, skollokaler och idrottshall 
Stad: Sundsvall
Entreprenadform: Generalentreprenad
Produktionsstart: Augusti 2016
Arkitekt: Tyréns