Utbyggnaden av matsalen på Dragonskolan

Contractor Mark har genomfört markarbeten för utbyggnaden av matsalen på Dragonskolan. Matsalen byggdes ut mot en befintlig innergård, vilket ledde till att allt material lyftes in och ut med kran, inklusive grävmaskin och jord- och grusmassor. 

Bygget omfattade VA-anläggning, ny till och från-luftkanal till skolan (cirka 2,5 meter under mark), grundläggning och gjutning av betongplatta.  

Bygget stod klart augusti 2023 

Beställare: Umeå kommun
Projekt: Utbyggnad av matsal
Stad: Umeå
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Produktionsstart: 2022-11
Fotograf: Jonas Nilsson