80 st lägenheter i Kv. Birkarlen, Kåge

Contractor har fått bygglov för ännu ett stort bostadsprojekt i Kåge. I ett första skede handlar det om 80 lägenheter, men totalt kan det komma att handla om nästan 200 lägenheter.

Contractor har sedan tidigare fått i uppdrag att bygga kvarteret Kvarnbacken åt Skebo, med ett 70-tal hyresrätter i tvåvånings loftgångshus från Jörnträhus. Under hösten -21 blev det klart att Contractor även kommer att bygga bostäder i kvarteret Birkarlen i Kåge. Samarbetsprojekt involverar flera delar av Contractorkoncernen: Contractor Holding är beställare, Contractor Mark ansvarar för anläggningsarbetet och Jörnträhus har konstruerat koncepthusen och levererar husstommarna och det är Contractor bygg Skellefteå som ansvarar för byggentreprenaden.

Contractor söker fastighetsägare

Bostadsprojektet kommer inte att ägas av Contractor på sikt, utan just nu pågår ett arbete med att hitta en fastighetsägare som förvärvar fastigheterna. Det är därför inte klart vilken bostadsform som lägenheterna kommer att ha. Bostadsrätter eller hyresrätter. Eller kanske en kombination? När vi vet mera så uppdateras den här texten.

Ett projekt som kan växa

Bygglovet för etapp 1 är klart och markarbetet är påbörjat. Dessutom pågår bygglovsprojekteringen för etapp två. När den är klar så kan projektet i kvarteret Birkarlen växa till ca 200 lägenheter. De nya lägenheterna i etapp 1 på tomten i Kåge kommer att utgöras av ettor på ca 31 m2, tvåor på ca 53 m2 och treor på ca 70 m2, men det är inte bestämt ännu hur fördelningen ska se ut. Det som dock är klart det är att det blir tvåvåningshus med loftgångar som utformas så att de smälter in fint i omgivningen. Målet är att plattan till de första husen ska gjutas innan jul i 2021 och att bostäderna i den första etappen ska stå klara för inflyttning sommaren 2022

För info om intresseanmälan, hyra/köpa lägenhet

Kontaktinfo kommer när blivande fastighetsägare är klar.

För mer information om byggprojektet

Mats Håkansson, projekteringsansvarig Contractor

070-530 80 52
mats.hakansson@contractor.se

Fakta

Adress
Brännsvedjevägen, 934 32 Kåge
Visa på karta
Byggstart
November -21
Beräknat inflyttningsdatum
Första lägenheterna prel. sommaren -22
Storlek
ca 31-70 kvm, fördelat på 1-3 ROK
Pris
varken hyra, månadsavgift eller pris för lägenheterna satta i dagsläget.

Dokument

Situationsplan