70 st hyreslägenheter åt Skebo i Kv. Kvarnbacken, Kåge

Skebo gör tillsammans med Contractor en stor satsning på nyproduktion i Kåge, ca 13 km utanför centrala Skellefteå. 70 nya lägenheter byggs med planerad inflyttning kring årsskiftet 2022/23.

Attraktivt och naturskönt område

Området där de cirka 70 nya lägenheterna ska byggas ligger på Ulriksgatan i centrala Kåge, naturskönt beläget nära Kågeälven. Skebos nuvarande fastighet som uppfördes 1967 på Kvarnbacken har som en en del av projektet rivits. Rivningen startade försommaren 2021 av tre hus med totalt 36 lägenheter. Projektet innebär alltså i princip en fördubbling av lägenhetsbeståndet på området.

Ettor, tvåor och treor

Nybyggnationen sker inom befintlig detaljplan varför endast bygglov har krävts. Bygglovet har dock dragit ut på tiden då överklagandeprocessen varit segdragen. Men i november -21 blev i alla fall bygglovet klart. De nya lägenheterna blir ettor, tvåor och treor som fördelas i sju tvåvåningsradhus. Hustypen som ska byggas är ett nytt koncepthus från Jörnträhus där entrén till lägenheterna ska ske via loftgångar vilket är ett kostnadseffektivt sätt att bygga som bland annat ger stor flexibilitet i storlek på lägenheter.

Läs mer om projektet på Skebos hemsida.

För info om kösystem eller att hyra lägenhet

Se fastighetsvärdens och uthyraren Skebos webbplats.

För mer information om byggprojektet

Kurt Nyström, vd Contractor Skellefteå
010-130 78 77
Kurt.Nystrom@contractor.se

För info om koncepthus och byggsatsleverans

Mikael Lindberg, vd Jörnträhus
010-130 78 90
mikael.lindberg@jorntrahus.se

Fakta

Adress
Ulriksgatan, 934 32 Kåge
Visa på karta
Byggstart
November -21
Beräknat inflyttningsdatum
Preliminärt årsskiftet 2022/23
Storlek
31-69 kvm, fördelat på 1-3 ROK
Pris
För hyror och tillgänglighet - se uthyrarens hemsida.

Dokument

SituationsplanPlanritning 1Planritning 2Fasadritning 1Fasadritning 2