KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Att vi på Contractor bryr oss om Norrland är ju ingen hemlighet. För det gör vi verkligen. Och i det norrländska inkluderar vi alltifrån våra samarbetspartners och medarbetare, till luften vi andas och naturen som omger oss. Därför är det helt naturligt att vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö har en framträdande roll i företaget.

VERKSAMHETSPOLICY

Vi brukar säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norrland är viktigt för Contractor. I vår verksamhetspolicy beskriver vi vår syn på och förhållningssätt till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Principer som alla på Contractor vill och ska arbeta efter i vårt dagliga arbete, och som vi också värnar om i valet av leverantörer och samarbetspartners. Läs hela vår verksamhetspolicy.

KVALITETSSÄKRING

KMA-arbetet genomsyras av ständiga förbättringar. Till vår hjälp har vi verksamhetsledningssystemet Povel, som möjliggör ett strukturerat arbetssätt och säkerställer att vi lever upp till högt ställda krav. Både från våra kunder och samarbetspartners, men även från våra medarbetare och oss själva som företag.

För att säkerställa kvaliteten i våra projekt är vi mycket noggranna med att följa de krav, regler och branschstandarder som gäller för de olika momenten. Arbetet med kontrollplaner och egenkontroller är prioriterat ute på våra projekt. Våra kunder ska känna sig trygga med att när vi slutfört och överlämnat projektet, är alla delar utförda på ett kvalitetssäkert sätt med rätt teknik, rätt material och i rätt tid.

ANSVAR FÖR EN GEMENSAM MILJÖ

Vi arbetar i ett nära partnerskap med våra kunder, med lokalt anställd personal som har stor kunskap om vad det innebär att genomföra projekt just där våra kunder bor och verkar. Det innebär också att vi tar ansvar för den miljö som vi och våra kunder delar. Målsättningen är att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar inom alltifrån hantering av kemikalier och avfall, till transporter och val av byggmaterial.

NOLLVISION FÖR OLYCKOR

Arbetsmiljön ligger högt på agendan för oss. Vi har en högt ställd målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen ska skada sig på jobbet. Vi är övertygade om att en sund och stabil säkerhetskultur med gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har till säkerhet och arbetsmiljö hjälper oss att möjliggöra våran vision. Därför tänker vi gärna utanför boxen och letar hela tiden efter nya idéer som gör arbetet säkrare, både vad gäller metoder och verktyg. Det här är en viktig fråga för oss och förhoppningen är att vi även kan inspirera vår omgivning att skapa en säkrare vardag för alla medarbetare.